Taina de Carvalho

”Uskon, että palauttamalla yhteyden ja luomalla dialogin itsensä ja ympärillämme olevan maailman välillä, voidaan löytää uusia merkityksiä, jotka ohjaavat meitä kestävämpään ja rauhanomaisempaan elämään.”

Taina de Carvalho on suomenranskalainen kuvataitelija (AMK), taideterapeutti (ekspressiivinen taideterapia) ja kouluttaja. Taideterapeuttina de Carvalho on työskennellyt eri työympäristöissä, kuten Lahden ensi- ja turvakodissa ja Tapanilakodissa sekä vetänyt useita terapia- ja kasvuryhmiä. Hän on
työskennellyt erityisluokkien parissa yhteistyössä opettajien kanssa, käyttäen ekspressiivisen taideterapian menetelmiä ja opettaa taideterapiaa Lahden kansanopistolla.


De Carvalho on viimeisen seitsemän vuoden aikana kehittänyt taidepohjaista ekososiaalista pedagogiaa, jonka hän on tuonut eri tavoilla koulumaailmaan. Koulurauhakerho on toteutettu jo useammassa alakoulussa Lahdessa 2012 lähtien. Kyseessä on luova menetelmä koulumaailmaan sovellettavaksi. Taidepohjainen ekososiaalinen pedagogia pohjautuu ekspressiiviseen taideterapiaan kehittämään empatia- ja ekososiaalisia taitoja lapsille ja käsittelemään tärkeitä elämän aiheita oppilaiden kanssa. Tavoite on auttaa oppilaita kehittymään kokonaisvaltaisesti ja olemaan yhteydessä ympäristön kanssa, löytää oma paikka tässä maailmassa sekä herättää halua toimia rauhanomaisesti. Sen fenomenologinen pohja tukee myös opetussuunnitelman ilmiöpohjaista oppimista. Menetelmä antaa oppilaille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi, vahvistaa luokan dynamiikka sekä opettajan ja oppilaan suhdetta. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä, pohtia ja tutkia tärkeitä aiheita. Samalla menetelmä ennaltaehkäisee syrjäytymistä, vähentää kiusaamista, kartoittaa lasten ja nuorten mahdollisia henkilökohtaisia haasteita. Menetelmä toimii kokonaisvaltaisesti ja on osallistujille hauskaa, lempeää ja oivaltavaa. Se tarjoaa heille kulttuurikokemuksia ja avaa uusia näkökulmia maailmasta. De Carvalhon kehittämä menetelmä on löytänyt kiinnostusta myös lukion puolella. Hän on tuonut esiin toiminnallisia empatiakykyä kehittäviä menetelmiä, joilla voidaan tukea perinteisiä oppimisen ja kokemisen malleja.


De Carvalho on julkaissut teoksen Elämän reseptikirja (Kustannus Oy Pieni Karhu, 2019), jota hän on työstänyt yhdessä Kärpäsen koulun oppilaiden kanssa. Kirjasta löytää ruokakirjan tapaan lasten keksimiä elämän reseptejä moniin eri tilanteisiin, kuten ikuiseen kaveruuteen tai unelmointiin. Kaikki reseptit ovat syntyneet aidoista elämänkokemuksista, jotka on rohkeasti jaettu kirjassa. Elämän reseptikirja -hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on edistää empatiaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Se on antanut lapsille mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan ja tutkimaan heille itselleen merkityksellisiä asioita. Elämän reseptikirja antaa myös aikuisille uutta näkökulmaa lapsiin. Kirjan avulla sekä aikuinen että lapsi voi oppia ymmärtämään paremmin itseään, muita ihmisiä ja elämää.

Kirjan voi ostaa omakseen hintaan 20€/kpl verkkokaupasta tai lähettämällä viestiä osoitteeseen painovoimapaja@gmail.com

Yhteydenotot: taina.decarvalho@hotmail.fr / 040 84 14 355

Tainan portfolio löytyy täältä.