Johanna Santala

”Taiteellisten, kokemuksellisten ja pedagogisten rajapintojen parissa työskentelemällä voidaan luoda aitoa vuorovaikutusta ja keinoja ymmärtää paremmin itseä, toisia ja maailmaa. Taide tarjoaa näköalapaikan ajatusrakenteiden kriittisen tarkastelun kautta tapahtuville metatason oivalluksille ja olemusten metamorfooseille. Minulle taide merkitsee syvällistä ja voimallista väylää kehittyä yksilöinä, yhteisöinä ja lajina.”

Johanna Santala on kulttuuri- ja sivistysalan monipuolinen tekijä, FM –opiskelija, Tekstiilialan artenomi sekä Tieto- ja kirjastopalveluiden ammattilainen. Monialaista kokemusta on kertynyt niin työelämästä kuin harrasteiden parista.

Sydäntä erityisen lähellä ovat runous ja kirjallisuus laajemmin. Johanna onkin työskennellyt muun muassa esiintyvänä sanataiteilijana, kirjavinkkarina ja runoyhdistysaktiivina, julkaissut kaksi runokokoelmaa sekä toteuttanut kiertäviä runonäyttelyitä eri puolilla Suomea. Hän on pyrkinyt säilyttämään työskentelyssään tekemisen palon sekä tuoreen ja jatkuvasti muuntuvan tavan lähestyä omaa taiteenalaansa poikkitaiteellisista näkökulmista.

Yhteydenotot: https://johannasantala.wordpress.com/
                        painovoimapaja@gmail.com