Painovoima Impact Lahti

Painovoima ry:n hallinnoima Painovoima Impact Lahti – tekemisen alusta, kulttuurin
kohottaja hanke toteutettiin vuosina 2019-2020. Hankkeen pääasialliset toimintaympäristöt olivat entisen Lahden Taideinstituutin tilat Sammonkatu 8:ssa sekä Painovoima Bites -kahvila ympäristöineen Mukkulan rannassa. Mukkulan rantaan luotu toimintamalli pystyttiin juurruttamaan käytäntöön ja sitä kautta myös alueen tunnettuus, vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus on parantunut. Monipuolista toimintaa ja tapahtumia järjestettiin useissa eri kohteissa ympäri Päijät-Hämettä ja maakunnan rajojen ulkopuolellakin.

Yksi hankkeen tärkeimpiä tuloksia on Sammonkadun tilojen säilyttäminen taidekäytössä ja sitä kautta taiteen tekemisen kannalta arvokkaan laitekannan säilyttäminen ja kehittäminen sekä taiteen tekemisen mahdollistaminen ja yhteisöllisten työskentelytilojen tarjoaminen eri alojen taiteilijoille. Hankkeessa kehitettiin uudenlaista osallistavaa kaupunkikulttuuria luovien kiertotalous- ja taidepajojen kautta. Samalla perinteisten taidepainotekniikoiden tunnettavuutta on lisätty, samoin paperin valmistusta ja erityisesti kiertotalouden näkökulmia paperin valmistuksessa.

Luovan alan toimijoiden työllisyystilannetta pystyttiin parantamaan hankkeen aikana,
työllistymisen edellytyksiä kehitettiin ja pystyttiin luomaan polkuja tuottavaan työhön.
Luovien toimijoiden ja taiteilijoiden hiljaista tietoa pystyttiin hyödyntämään erilaisia
työpajoja ja tuotteita ideoidessa. Hankkeen avulla pystyttiin tuomaan taide kulttuurimatkailun yhdeksi välineeksi ja työkaluksi sekä näyttämään myös taiteilijoille, että kulttuurimatkailussa ja yrityksille räätälöitävissä elämys- ja hyvinvointipalveluissa on aito mahdollisuus parantaa omia toimeentulomahdollisuuksiaan ja työllistyä ainakin
osa-aikaisesti. Taidetta voisi hyödyntää kulttuurimatkailussa ja yrityksille myytävissä
palveluissa vielä enemmänkin ja siihen on tämän hankkeen jälkeen erinomaiset edellytykset, sillä hankkeessa kartutettiin paljon arvokasta kokemusta ja päästiin testaamaan ideoita käytännössä.

Lue Painovoima Impact Lahti -hankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan.