HANKKEET

HIUKKA HYVÄ– Hius- ja karvakuitu hiilinieluna

Projektin toiminta keskittyy Sopenkorpeen rakentuvaan Kiertotalouskeskus Circuun, johon kuitujen huovutuslaite sijoitetaan. Kevään aikana valmistuvat ensimmäiset hiuskuitu suodattimet ja käytännön kokeilut ja pilotit aloitetaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa Ympäristö- ja viherpalveluiden valitsemissa kohteissa. Käytettyjen öljynpuhdistumattojen vastaanotto/jatkokäsittely vaihtoehdot on tarkoitus selvittää yhteistyössä Lahti Energian ja PHJ:n kanssa. 

Hiuskuidun hyötykäytöstä suodattimissa ja esimerkiksi öljyntorjunnassa on jo kokemusta, mutta projektin puitteissa on tarkoitus tehdä soveltavaa materiaali tutkimusta ja tarkastella kuidun soveltumista myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten pehmustemateriaalina huonekaluissa, tekstiilien valmistuksessa sekä puutarhojen tuhoeläinten torjunnassa. Lisäksi toimintakonsepti edellyttää kokonaisuuden palvelumuotoilua, pakkaus- ja brändimuotoilua sekä graaffisen suunnittelun ja viestinnän toteuttamista. Liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi on tarkoitus toteuttaa markkina- ja asiakastutkimus sekä selvitys kannattavuuslaskelmista ja logistiikan toteutuksesta. Näissä toimenpiteissä apuna on Muotoiluinstituutti ja LAB-ammattikorkeakoulu, joiden opiskelijoille ja opettajille projekti tarjoaa erinomaisen ja merkityksellisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Projektin tuloksena syntyy yhteiskunnallisen yrityksen mittapuun täyttävää, skaalattavissa olevaa sosiaalista yritystoimintaa Lahteen, mikä tarkoittaa työpaikkoja, alueellista hyvinvointia ja ennen kaikkea ympäristökuormituksen vähenemistä hiuskuitu mattojen toimiessa hiilinieluina. Hiuskuidusta valmistetut matot ovat orgaaninen biopohjainen vaihtoehto esimerkiksi öljyvahinkojen puhdistamisessa ja viherrakentamisessa, ja lisäksi suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi hulevesikohteissa.

Kiertotalouden Kisällit

Luomme uutta kiertotalousosaamista yhteistyössä alueen yritysten ja työllistyvien nuorten kanssa.

Kiertotalouden Kisällit hakee ratkaisua Lahden ja Päijät-Hämeen korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja kehittää yritysten kiertotalousosaamista ja hyödyntää käyttämättömiä sivuvirtoja.

Laajemmassa mittakaavassa tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden ja kestävän kehityksen ajattelutavan juurruttaminen sekä nuoriin että yrityksiin. Lisäksi Kiertotalouden Kisällit ehkäisee syrjäytymistä parantamalla hankkeeseen osallistuvien nuorten kulttuurista, sosiaalista ja kiertotalousosaamista ja vaikuttamalla positiivisesti kohderyhmän elämänhallintaan ja itsetuntoon.

Impact Lahti

Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeella vuonna 2017.

Toimintaympäristö muotoutui ja on valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen oli tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsee kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole vanhan hankkeen jatko, vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.

ZINElahti

Osana Lahti Fringe Festival -kaupunkikulttuuritapahtumaa Painovoima ry järjestää 5.9.2020 klo 10-14 Lahdessa ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeen alueella pienjulkaisuihin keskittyvän tapahtuman, joka on suunnattu niin eri kulttuurijärjestöille, yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille kuin yleisölle.

Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen sana-, runo- ja sarjakuvataiteilijat sekä taidegraafikot, kulttuuriyhdistykset ja näiden taiteenalojen muut toimijat sekä kulttuurista kiinnostuneet yleisöt. Tapahtuma on suunnattu vapaasti yleisölle ja sen puitteissa voi osallistua esimerkiksi avoimesti järjestettyihin työpajoihin. Myyntitilassa eri taiteenalojen toimijat voivat esitellä ja myydä taideteoksiaan. Tapahtumatilassa tuodaan päivän aikana esiin runon ja kuvan monimuotoisuutta muun muassa video- ja lavarunouden kautta.

Pajat Pyörillä

Kulttuuri- ja taideyhdistys Painovoima ry toteuttaa Pajat pyörillä -hankkeen, jonka avulla luovia työpajoja tuodaan Päijät-Hämeen. Taiteilijat järjestävät päivän aikana pajoja, joissa voi tutustua mm. taidegrafiikkaan, paperinvalmistukseen, ruokokynä-, liitu- ja croquis-piirustukseen tai muihiin menetelmiä yhdisteleviin luoviin työpajoihin.
Pajat toteutetaan 2022 – 2023 aikana.

Pajat pyörillä tarjoaa monipuolisia, eri luovilla menetelmillä toteutettavia mobiileja taide- ja kulttuuri työpajoja.

Kehittää luovien alojen työllisyyttä kiertotalouteen nojautuvilla mobiileilla taidepohjaisilla työpajoilla alueen
kulttuurimatkailua kehittäen. Matkailun kentällä on tarvetta päiväkohtaisille, yritys- ja ryhmämatkailijoille yli toimijasektorin yhdistäville taide- ja kulttuuripalveluille, jotka voidaan toteuttaa vaihtelevissa kohteissa.

Tavoite on palvelumuotoilla ja toteuttaa uusia taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä hybridimallisia, mobiilityöpajoja matkailupalveluita tarjoaville yrityksille ja toimijoille.
Konseptia on testattu syksyllä 2018 osana Painovoima – Impact Lahti – tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja -EAKR-hanketta. Tällöin taidetyöpajoja järjestettiin kolmessa eri lahtelaisessa alakoulussa. Kevään 2020 aikana Pajat pyörillä -hanke vierailee muun muassa Asikkalassa, Heinolassa ja Sysmässä.

International colloquium 2021

Reconnecting to the world and reimagining our future.