HANKKEET

Pajat Pyörillä

Kulttuuri- ja taideyhdistys Painovoima ry toteuttaa Pajat pyörillä -hankkeen, jonka avulla luovia työpajoja tuodaan Päijät-Hämeen kyläkouluihin. Taiteilijat järjestävät päivän aikana pajoja, joissa voi tutustua mm. taidegrafiikkaan, paperinvalmistukseen, ruokokynä-, liitu- ja croquis-piirustukseen tai muihiin menetelmiä yhdisteleviin luoviin työpajoihin.


Pajat toteutetaan evään ja syksyn 2020 – 2021 aikana.

Hanketta rahoittaa Päijänne Leader

Suunnitteilla:

Kiertotalouden Kisällit

Luomme uutta kiertotalousosaamista yhteistyössä alueen yritysten ja työllistyvien nuorten kanssa.

Kiertotalouden Kisällit hakee ratkaisua Lahden ja Päijät-Hämeen korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja kehittää yritysten kiertotalousosaamista ja hyödyntää käyttämättömiä sivuvirtoja.

Laajemmassa mittakaavassa tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden ja kestävän kehityksen ajattelutavan juurruttaminen sekä nuoriin että yrityksiin. Lisäksi Kiertotalouden Kisällit ehkäisee syrjäytymistä parantamalla hankkeeseen osallistuvien nuorten kulttuurista, sosiaalista ja kiertotalousosaamista ja vaikuttamalla positiivisesti kohderyhmän elämänhallintaan ja itsetuntoon.

Circcu

Luovien alojen kiertotalouskeskus

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Tämän kunniaksi avaamme Lahteen uudella konseptilla luovien toimialojen kiertotalouskeskus Circcun. Circcuun on suunnitteilla näyttelytila, puoti, co work -tila ja työhuoneita.

Circcun tilat sijaitsevat Lahden Sopenkorvessa, viehättävässä Järvisen entisen suksitehtaan rakennuksessa.

Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeella vuonna 2017.

Toimintaympäristö muotoutui ja on valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen oli tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsee kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole vanhan hankkeen jatko, vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.