HANKKEET

Menneet hankkeet:

Circcu

Luovien alojen kiertotalouskeskus

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Tämän kunniaksi avaamme Lahteen uudella konseptilla luovien toimialojen kiertotalouskeskus Circcun. Circcuun on suunnitteilla näyttelytila, puoti, co work -tila ja työhuoneita.

Circcun tilat sijaitsevat Lahden Sopenkorvessa, viehättävässä Järvisen entisen suksitehtaan rakennuksessa.

HIUKKA – Hius- ja karvakuitu hiilinieluna

Projektin toiminta keskittyy Sopenkorpeen rakentuvaan Kiertotalouskeskus Circuun, johon kuitujen huovutuslaite sijoitetaan. Kevään aikana valmistuvat ensimmäiset hiuskuitu suodattimet ja käytännön kokeilut ja pilotit aloitetaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa Ympäristö- ja viherpalveluiden valitsemissa kohteissa. Käytettyjen öljynpuhdistumattojen vastaanotto/jatkokäsittely vaihtoehdot on tarkoitus selvittää yhteistyössä Lahti Energian ja PHJ:n kanssa. 

Hiuskuidun hyötykäytöstä suodattimissa ja esimerkiksi öljyntorjunnassa on jo kokemusta, mutta projektin puitteissa on tarkoitus tehdä soveltavaa materiaali tutkimusta ja tarkastella kuidun soveltumista myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten pehmustemateriaalina huonekaluissa, tekstiilien valmistuksessa sekä puutarhojen tuhoeläinten torjunnassa. Lisäksi toimintakonsepti edellyttää kokonaisuuden palvelumuotoilua, pakkaus- ja brändimuotoilua sekä graaffisen suunnittelun ja viestinnän toteuttamista. Liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi on tarkoitus toteuttaa markkina- ja asiakastutkimus sekä selvitys kannattavuuslaskelmista ja logistiikan toteutuksesta. Näissä toimenpiteissä apuna on Muotoiluinstituutti ja LAB-ammattikorkeakoulu, joiden opiskelijoille ja opettajille projekti tarjoaa erinomaisen ja merkityksellisen oppimis- ja tutkimusympäristön.

Projektin tuloksena syntyy yhteiskunnallisen yrityksen mittapuun täyttävää, skaalattavissa olevaa sosiaalista yritystoimintaa Lahteen, mikä tarkoittaa työpaikkoja, alueellista hyvinvointia ja ennen kaikkea ympäristökuormituksen vähenemistä hiuskuitu mattojen toimiessa hiilinieluina. Hiuskuidusta valmistetut matot ovat orgaaninen biopohjainen vaihtoehto esimerkiksi öljyvahinkojen puhdistamisessa ja viherrakentamisessa, ja lisäksi suodattimia voidaan käyttää esimerkiksi hulevesikohteissa.

Suunnitteilla:

Kiertotalouden Kisällit

Luomme uutta kiertotalousosaamista yhteistyössä alueen yritysten ja työllistyvien nuorten kanssa.

Kiertotalouden Kisällit hakee ratkaisua Lahden ja Päijät-Hämeen korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja kehittää yritysten kiertotalousosaamista ja hyödyntää käyttämättömiä sivuvirtoja.

Laajemmassa mittakaavassa tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden ja kestävän kehityksen ajattelutavan juurruttaminen sekä nuoriin että yrityksiin. Lisäksi Kiertotalouden Kisällit ehkäisee syrjäytymistä parantamalla hankkeeseen osallistuvien nuorten kulttuurista, sosiaalista ja kiertotalousosaamista ja vaikuttamalla positiivisesti kohderyhmän elämänhallintaan ja itsetuntoon.

Impact Lahti

Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeella vuonna 2017.

Toimintaympäristö muotoutui ja on valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen oli tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsee kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole vanhan hankkeen jatko, vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.

ZINElahti

Osana Lahti Fringe Festival -kaupunkikulttuuritapahtumaa Painovoima ry järjestää 5.9.2020 klo 10-14 Lahdessa ensimmäistä kertaa Päijät-Hämeen alueella pienjulkaisuihin keskittyvän tapahtuman, joka on suunnattu niin eri kulttuurijärjestöille, yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille kuin yleisölle.

Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yhteen sana-, runo- ja sarjakuvataiteilijat sekä taidegraafikot, kulttuuriyhdistykset ja näiden taiteenalojen muut toimijat sekä kulttuurista kiinnostuneet yleisöt. Tapahtuma on suunnattu vapaasti yleisölle ja sen puitteissa voi osallistua esimerkiksi avoimesti järjestettyihin työpajoihin. Myyntitilassa eri taiteenalojen toimijat voivat esitellä ja myydä taideteoksiaan. Tapahtumatilassa tuodaan päivän aikana esiin runon ja kuvan monimuotoisuutta muun muassa video- ja lavarunouden kautta.

Pajat Pyörillä

Kulttuuri- ja taideyhdistys Painovoima ry toteuttaa Pajat pyörillä -hankkeen, jonka avulla luovia työpajoja tuodaan Päijät-Hämeen kyläkouluihin. Taiteilijat järjestävät päivän aikana pajoja, joissa voi tutustua mm. taidegrafiikkaan, paperinvalmistukseen, ruokokynä-, liitu- ja croquis-piirustukseen tai muihiin menetelmiä yhdisteleviin luoviin työpajoihin.


Pajat toteutetaan evään ja syksyn 2020 – 2021 aikana.

Idea projektiin lähti koulujen tarpeesta; taidekasvatus on tärkeää, mutta kuljetusten järjestely usein hankalaa keskusta-alueiden ulkopuolisille kouluille. Näin syntyi ajatus siirtää Sammonkadun tiloissa järjestettävät taidepajat suoraan koululaisten luo. Pajat pyörillä -hanke tukee uuden opetussuunnitelman mukaista monialaista oppimista ja ilmiöoppimista.

Pajapäivien sisältöinä tarjotaan erilaisiin luoviin menetelmiin pohjautuvia perehdytyksiä. Elämän reseptikirjapajassa piirretään ja maalataan, Monotypia-pajassa kokeillaan taidegrafiikan alkeita ja Paperipajassa valmistetaan käsin paperia, jonka raaka-aineena käytetään kierrätyspuuvillaa. Näiden lisäksi voidaan järjestää myös sanataide-, käsityö- tai DJ-pajoja. Taidetyöpajojen sisältö on räätälöitävissä kohderyhmän iän, lukumäärän ja kiinnostusten mukaan. Pajojen ohjaajina toimivat Painovoima-yhteisön päijäthämäläiset taiteilijat ja luovan alan ammattilaiset.

Konseptia on testattu syksyllä 2018 osana Painovoima – Impact Lahti – tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja -EAKR-hanketta. Tällöin taidetyöpajoja järjestettiin kolmessa eri lahtelaisessa alakoulussa. Kevään 2020 aikana Pajat pyörillä -hanke vierailee muun muassa Asikkalassa, Heinolassa ja Sysmässä.

International colloquium 2021

Reconnecting to the world and reimagining our future.