Ideatyöpaja

Ideatyöpaja

Ideatyöpaja sisältää neuvotteluhuoneen tai tapahtumasalin ryhmän tarpeista ja koosta riippuen. Se on fasilitoitu kokonaisuus työryhmälle, jossa yhdessä luodaan konkreettisia tuotoksia, myös pajan tekniikoita ja ympäristöä hyödyntäen.