Impact Lahti

Me uskomme, että maailma kaipaa enemmän tilaisuuksia, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen ideoimaan, suunnittelemaan ja implementoimaan rohkeita ratkaisuja ajankohtaisiin sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeessa vuonna 2017. Toimintaympäristö on nyt muotoutunut ja valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen on tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsisi kehittymään potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole saman hankkeen jatko vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.

Painovoima tarjoaa hauskan ja inspiroivan ympäristön sekä mielenkiintoisia koulutuksia ja tapahtumia, jotka antavat voimaa ihmisille, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi kulttuuria. Luova alusta antaa mahdollisuuden yhteistuotannollisiin ja jopa radikaaleihin projekteihin, joissa osallistujat pääsevät vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Tämän hankkeen avulla vahvistamme nuorta taiteilija- ja kulttuuritoimijayhteisöä ja luomme sen avulla tuotteita, toimintamalleja, -ympäristöjä ja oppimisen alustoja mm. erilaisille koulutusorganisaatioille ja yrityksille.

Hanke työllistää ja osallistaa tapahtumien avulla eri sukupuolten ja kulttuurien edustajia tarjoamalla yhdenvertaisen väylän tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä mahdollisuuden nauttia elämyksistä. Hanke luo kestävän kehityksen mukaisesti alustan yhteisölliselle kaupunkikulttuurin kehittämiselle.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet tiivistettynä:

  1. Kansainvälistyminen – yhteiset hankkeet ja produktiot, joilla mm. alueen kilpailukyky ja houkuttelevuus kasvaa
  2. Kannattavan liiketoimintamallin luominen kulttuuritoiminnan tuottamiseksi
  3. Koulutus / verkoston osaamisen vahvistaminen
  4. Työllisyyden ja kulttuurialojen yrittäjyyden lisääminen
  5. Verkoston uusien tuotteiden ja palveluiden mahdollistaminen ja tuottaminen
  6. Matkailun ja palveluiden uudet luovat ratkaisut
  7. Aluekehitys ja vetovoiman lisääminen
  8. Hyvinvoinnin lisääminen – uudet tuotteet ja palvelut sekä osallistumalla vaikuttaminen
  9. Kestävä kehitys – kiertotalouden mallit luovien alojen innovaatioiden avulla
  10. Osallistaminen taiteen keinoin eri kohderyhmille: ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat, kaupunkiaktiivit

Painovoima-yhteisön kautta on työllistynyt suoraan tai välillisesti projekteihin sekä yrittäjinä että freelancereina yli 40 ihmistä taiteen eri aloilta. Väristämö-hankkeen aikana eri toimijoiden välinen yhteistyö pääsi vasta kunnolla käyntiin. Ilman Impact Lahti -hanketta toimijat olisivat joutuneet luopumaan yhteisestä visiosta ja etsimään toimeentulonsa muualta. Yhteisö olisi hajonnut, kun sen edustajilla ei olisi ollut resursseja kehittää toimintaa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Hanke ratkaisee ja tasoittaa tietä erilaisten, myös Lahden ulkopuolelta tulevien, toimijoiden rantautumiseen muun muassa Lahden uuden tapahtumapuiston alueelle.

Projektipäällikkö: Pekka Litmanen
Hankekoordinaattori / tuottaja: Sanna Virta
Hankesihteeri / tuottaja / viestintäassistentti: Ruusa Aalto