Painovoima ry ylläpitää, kehittää ja vuokraa Lahden Sammonkadulla tiloja, joihin sisältyy myös kolme eri perinteisiin taidemenetelmiin pohjautuvaa ja luovan työskentelyn mahdollistavaa työtilaa: paperinvalmistukseen soveltuva työpaja, filmilaboratorio/pimiö sekä yhteistyössä Lahden Taidegraafikoiden kanssa laitteistoiltaan monipuolinen taidegrafiikan paja.


Käynnissä nyt


Kiertotaloudessa liiketoimintamallit perustuvat palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen sekä kierrättämiseen. Valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhteistyönä rakentuneen Kokeilun paikan kokeiluhaussa etsittiin uusia kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksia teemoissa: muovit, tekstiilit ja rakentaminen. Toteutettaviksi valittiin 24 projektia. Painovoima haluaa olla ratkaisemassa tekstiilijätteeseen liittyviä kierrätyskysymyksiä. Kokeilussa testataan sekoitetekstiilejä ja keinokuituja käsintehdyn paperin valmistuksessa. Lisäksi käytetään biopohjaisia materiaaleja, mm. hoitoniitettyä järviruokoa. Paperista jatkojalostetaan erilaisia tuotteita, kuten kasseja ja pakkausmateriaalia. Seuraa projektin etenemistä Kokeilun paikan sivuilla!

Impact Lahti -hanke tukee niitä tuloksia, joita saavutettiin Väristämö-hankkeella vuonna 2017.

Toimintaympäristö muotoutui ja on valmiina käyttöön. Hankkeen toteutuminen oli tärkeää, jotta luovien alojen toimijoiden yhteisö, joka ei olisi muotoutunut ilman Väristämöä, pääsee kehittymään täyteen potentiaaliinsa. Kyseessä ei ole vanhan hankkeen jatko, vaan luonteva siirtyminen seuraavalle portaalle, alustan rakentamisesta toteutukseen ja edelleen kehittämiseen.